2010-11-23: Grunden Bois mottager stipendium!

Tre barn och ungdomsverksamheter får stipendium till Claes Carlsten minne 2010

Den 25 november 2010 delas tre stipendier till Claes Carlstens minne ut i samband
med Kvalitetsdagen för Primärvården i Göteborg på Svenska Mässan. Stipendieutdelningen
sker ca kl 18 30 i anknytning till utdelning av utmärkelser inom primärvården.

Årets stipendiater är alla verksamheter där barn och ungdomarna själva är aktiva i
utformningen av innehållet och där verksamheten har en positiv inverkan på deras hälsa.

Grunden Bois får stipendiet till Claes Carlstens minne för att de med sin verksamhet starkt
bidrar till att skapa ett gott liv för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning
genom att ge alla oavsett förmåga möjlighet att delta i en meningsfull och glädjefylld
gemenskap i idrottslivet och i detta även innefatta en personlig utveckling för ökat
självförtroende och livskänsla både inom och utom idrotten. Stipendiet skall inriktas på
särskilda arrangemang för att stärka barnens och ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa.

Gunnareds Tjejer i Samverkan GUTS får stipendiet till Claes Carlstens minne för att det
är en fritidsverksamhet utöver det vanliga där unga kvinnor mellan 12-20 år utifrån
en helhets¬syn på tillvaron och ett systematiskt kunskapsinriktat arbete får stöd på
sin väg mot vuxenlivet genom aktiviteter som utformas utifrån deras egna behov,
medverkan och ansvarstagande i syfte att stärka deras självkänsla och samhällsengagemang.
Stipendiet skall stimulera till hälsoinriktade aktiviteter för tjejerna.

The Freedom Theatre får stipendiet till Claes Carlstens minne för att den ger barn
och ungdomar i Jenins flyktingläger i Palestina möjligheter att få uttrycka sig och
utveckla sin kreativitet genom teater, film, fotografi och skrivande, finna nya sätt
att möta tillvaron, få kontakter i och utanför flyktinglägret och ett större
självförtroende att ta sig an de svårigheter de ställs inför i det dagliga livet.
Stipendiet skall inriktas på verksamhet för barn och tonåringar.

Stipendiet till Claes Carlstens minne instiftades i samband med Claes Carlstens död
10 november 2000 och skall ges till en person eller ett projekt som främjar arbete
i Claes Carlstens anda med inriktning på barn och ungdomars hälsa.

Claes Carlsten var verksam som barn- och ungdomsläkare i Göteborg från 1973
och fram till sin död. Han var en ovanligt varm och engagerad person med
stort intresse för sina medmänniskor. Detta avspeglade sig i hans arbete med
barn och ungdomars hälsa oavsett om det gällde arbetet som barn och
ungdomsläkare på barnmottagning, barnavårdscentral, skola eller ungdomshälsa,
som ansvarig för den barn och ungdomsmedicinska verksamheten i Göteborg
eller arbete på regional och nationell nivå.

Styrelsen för Claes Carlstens Minnesfond.

< Tillbaka